nav
archief 1990 - 2015

Leerwerkplaatsen dove jongeren

2011

In 2011 en 2012 zijn vijf jonge dove projectmedewerkers aangenomen om in de praktijk ervaring op te doen met verschillende facetten van theater en cultuureducatie in gebarentaal.

Info

In 2011 zijn vier jonge dove projectmedewerkers gecontracteerd. Per 1 februari zijn Judith Vogels en Bart Koolen in dienst getreden voor de periode van een half jaar. Zij hebben twee dagen per week aan hun opdracht gewerkt. Judith heeft zich in de praktijk bekwaamd in het vak productie. Bart heeft een pilot gemaakt voor een cultuurprogramma over kunst en cultuur en is bezig geweest met de voorbereidingen voor de DVD Toneelspelen is doen alsof voor dove kinderen in de bovenbouw. Bart en Judith zijn begeleid door Jacqueline Rensen en hebben de Cursus Cultureel Management gevolgd. Bart en Judith zijn na beëindiging van hun contract doorgestroomd naar een ander project. Bart maakt onderdeel uit van de videogroep voor Moving Light. Met twee andere jonge doven maakt hij het beeldmateriaal voor deze voorstelling. Judith is betrokken bij de DVD Toneelspelen is doen alsof voor dove kinderen. Daarvoor heeft zij vanaf september voorbereidend werk gedaan. Daarnaast doet zij productiewerk voor Moving Light.

Op 1 oktober 2011 zijn Serhat Agacan en Tracy van der Wal voor de duur van een half jaar bij Handtheater komen werken als peer educators van de jonge dansers van Moving Light. In 2012 assisteerden zij choreografe en dansdocente Maxi Hill bij de training. De aanstelling van Tracy van der Wal is verlengd tot en met 31 december 2012, voor één dag per week. Debby Musch heeft het stokje overgenomen van Serhat Agacan. Ook zij is in  dienst gekomen als juniorprojectmedewerker voor één dag in de week.

De juniorprojectmedewerkers volgen - naast andere instromers - de cursus Cultureel Management.