nav
archief 1990 - 2015

Permanente Educatie Podiumkunsten (PEP)

2001 ,niet uitgevoerd

Omdat de bestaande opleidingen voor de podiumkunsten niet toegankelijk zijn voor doven, worden de acteurs van Handtheater geschoold in de praktijk. Geen van de vaste acteurs van Handtheater heeft dan ook een beroepsopleiding als podiumkunstenaar kunnen volgen.

Info

Om de acteurs een breder perspectief te kunnen bieden, heeft Handtheater de Permanente Educatie Podiumkunsten, kort gezegd PEP, in het leven geroepen. In het kader van PEP ontvangen de acteurs een scholing van dove en niet-dove professionele docenten op het gebied van de podiumkunsten.

Downloads