nav
archief 1990 - 2015

Theaterschool voor doven

2004 ,niet uitgevoerd

Er zijn meerdere pogingen gedaan om een theaterschool voor doven op te richten. Vanuit de toenmalige Academie voor Expressie door Woord en Gebaar in Utrecht is een blauwdruk voor een theateropleiding gepresenteerd. De opleiding is echter niet tot stand gekomen. Vanuit Handtheater is een begin gemaakt met een dergelijke opleiding door uitvoerige voortrajecten te bieden aan de dove acteurs die aan een theaterproject deelnamen.

Info

In januari 1991 schreven Sabine Eijsenring, Dien Latour-Uijterschout en Joseph Nolthuis in opdracht van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, de nota ‘Naar een leerplan voor doven’. De schrijvers van de nota bezochten The Deaf Way en brachten bezoeken aan Amerikaanse universiteiten die ervaring hadden met dramaonderwijs aan doven. Zij verrichtten een literatuurstudie en inventariseerden wat zes jaar onderwijs aan dove dramastudenten aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht heeft geleerd. Uiteindelijk heeft deze nota niet geresulteerd in een leerplan voor doven.

Vanaf 1992 heeft Handtheater workshops, cursussen en scholenprojecten op het gebied van theater verzorgd. Handtheater heeft in 2006 een zusterstichting opgericht, Cultureel Centrum 't OOG. Deze stichting richtte zich met name op de educatieve kant van de podiumkunsten.

Voor de kunstenplanperiode 2005 tot en met 2008 heeft Handtheater ook subsidie aangevraagd voor een theateropleiding voor doven, maar de Raad voor Cultuur gaf die opleiding geen prioriteit. Vandaar dat de theateropleiding voor doven is ondergebracht bij Cultureel Centrum ’t OOG.

Downloads