nav
archief 1990 - 2015
Vaderland, Moederland, Nederland

Vaderland, Moederland, Nederland

1999

Het theaterproject Vaderland, Moederland, Nederland wordt in samenwerking met de J.C. Ammanschool voor doven in Amsterdam georganiseerd. Vaderland, Moederland, Nederland heeft als thema 'verhalen uit andere landen'. De leerlingen van de school zijn afkomstig uit zestien verschillende landen: België, Curacao, Duitsland, Engeland, Eritrea, Indonesië, Marokko, Nederland, Oostenrijk, Pakistan, Somalië, Spanje, Sri Lanka, Suriname, Irak en Turkije.

Info

Uit die zestien landen kiezen de kinderen zes landen. Handtheater zoekt een volksverhaal of sprookje bij de gekozen landen. De verhalen worden bewerkt tot een script en vertaald naar de Nederlandse Gebarentaal. Leerlingen zorgen onder begeleiding van de leerkrachten voor decor, kleding en affiche. De eindvoorstelling is een succes.

In de flyer staat informatie over het programma.

Medewerkers

spelbegeleiding Jean Couprie, Mieke Julien en Perwin Schol kleding uitvoerend Riet Issart, Clementine Koopman en Etienne Scheeper decor Roely Bosma en de leerlingen grafisch ontwerp Hilde Salverda en de leerlingen reisgids David da Silva productie Handtheater en J.C. Ammanschool tolken Mieke Julien, Clementine Koopman, Carleen de Lange, Elly Nieberg, Mariken de Nooy en Etienne Scheeper

Multimedia

Vaderland, Moederland, Nederland - Ammanschool generale repetitie - 1999-07-20Downloads