nav
archief 1990 - 2015

Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap

1996

Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap is een theaterweek voor de leerlingen van de middelbare school voor doven, het Rudolf Mees Instituut in Rotterdam. Van 28 juni tot en met 4 juli 1996 volgen alle leerlingen in drie groepen een aantal lessen en werken samen aan een voorstelling. Aan de theaterweek doen 60 leerlingen mee.

Info

Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap is onderdeel van het identificatieproject, een samenwerkingsproject van het Rudolf Mees Instituut (RMI) en Handtheater. Sinds 1991 werken het RMI en Handtheater samen om de leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs een project te bieden aan het einde van het schooljaar. Aanvankelijk bestaat dat project uit een aantal workshops op het gebied van drama, gebarentaal, expressie en mimiek. In 1993 en 1994 wordt met alle leerlingen van de school toegewerkt naar een voorstelling. In 1993 is de theaterweek gebaseerd op de film The Westside Story en in 1994 is het thema 'straatcultuur'.

De doelstelling van het identificatieproject is:

- leerlingen aspecten van theater, taal, dans en beweging laten ervaren

- hen laten nadenken over de thema's uit het boek en het toneelstuk en hun eigen ervaringen daarmee,

- hen informeren over de geschiedenis van doven(onderwijs),

- hen in contact brengen met volwassen doven en Nederlandse Gebarentaal,

- hen laten samenwerken in een andere groepssamenstelling dan gewoonlijk.

Dit jaar is het project gebaseerd op de theatervoorstelling De Man, de Stad en het Boek van Handtheater. Deze voorstelling is gebaseerd op het boek Observaties van een Dove & Stomme van de dove Fransman Pierre Desloges. Het boek is verschenen in 1779, tien jaar vóór de Franse Revolutie.

Op 1 juli 1996 hebben de leerlingen de voorstelling gezien. Als introductie op de voorstelling volgen zij drie workshops: over het leven van Pierre Desloges, over de geschiedenis van het dovenonderwijs, en over de Franse Revolutie en het oude Parijs.

Op dinsdag 2 juli 1996 doen de leerlingen drie workshops: een gebarenmachine maken met werkhandschoenen, drama en beweging.

Op woensdag 3 juli 1996 maken de leerlingen karren (het belangrijkste vervoermiddel in het 18eeuwse Parijs). Verder spelen ze een toernooi van eeuwenoude spelen en volgen ze een workshop beweging.

Op donderdag 4 juli volgen de leerlingen nog een workshop beweging en maken een programmaboekje. 's Middags is de generale repetitie en om 20.30 begint de voorstelling.

Medewerkers

medewerkers workshop Henk Buter, Annemieke van Brandenburg, Jean Couprie, John van Gelder, Maxi Hill, Mieke Julien, Gert-Jan de Kleer, John Neufeld, Truus de Ridder, Marije Schadee, Herman Scheper, Teja Vossen, Machiel de Zoete en leerkrachten van het VSO spel John van Gelder (de man), Jean Couprie (de stad) en Gert-Jan de Kleer (het boek); leerlingen van van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) van het Rudolf Mees Instituut (RMI) in Rotterdam choreografie Maxi Hill

Downloads