nav
archief 1990 - 2015

Workshop Poëzie in gebarentaal

2006

De workshop heeft tot doel om de leerlingen de basisbeginselen van poëzie in gebarentaal bij te brengen en met hen samen een gedicht in gebarentaal te maken ter gelegenheid van het afscheid van Aad Deelen, de onderdirecteur van het college.

Info

Joeri van Zuilen leidt de workshop en wordt daarbij geassisteerd door dramadocente Marjanne Romkema. De workshop vindt plaats op 8 en 12 mei. Er doen twaalf leerlingen mee. Ze zijn enthousiast en nieuwsgierig. Complicerende factor is dat ze uiteenlopen qua niveau. Sommige leerlingen lezen moeilijk en een van de leerlingen is autistisch. Joeri stelt zich voor. De leerlingen stellen hem de ene vraag na de andere: waar hij woont, en met wie, wat voor opleiding hij heeft gedaan, wat voor werk hij nu doet enz. Er is zichtbaar behoefte aan identificatie met een dove (jong)volwassene. Joeri vraagt aan de leerlingen om zich voor te stellen: wat is hun naam, welke gebarennaam hebben ze, hoe oud zijn ze enz. Ter introductie vertelt Joerie iets over poezie in gebarentaal: wat is dat eigenlijk? Wat is het verschil met samen gezellig gebaren? Hoe maak je een gedicht in gebarentaal? Ter illustratie laat Joerie een gedicht van zichzelf zien. Daarna verdeelt hij de leerlingen in drie groepjes en geeft ieder groepje een opdracht mee. Joerie en Marjanne lopen rond om in gebarentaal hier en daar extra uitleg te geven. Plenair worden de resultaten bekeken en geeft Joerie feedback. Daarna werken de leerlingen aan het gedicht voor Aad Deelen. Soms lijken ze wat ongeconcentreerd en laten ze zich snel afleiden. Maar als je goed kijkt, zijn ze heel enthousiast bezig. Iedereen werkt aan zijn eigen stukje van het gedicht. Als alle leerlingen klaar zijn, neemt Marjanne ieder deel op en monteert dat tot een mooi geheel. Op 12 mei is het gebarengedicht aan Aad Deelen aangeboden.

Medewerkers

docenten Joeri van Zuilen en Marjanne Romkema