nav
archief 1990 - 2015
Poëzie in spreek- en gebarentaal

Poëzie in spreek- en gebarentaal

1990, 1991

Poëzie in spreek- en gebarentaal is een coproductie van Handtheater en Vi-taal. Acteurs van Handtheater werken samen met de dichters Simon Vinkenoog, Neeltje Maria Min en Ernst van Altena.

Info

Tijdens de cyclus Poëzie in spreek- en gebarentaal vindt er een uitwisseling plaats tussen horende en dove dichters, spreektaal en gebarentaal, poëzie en gebarenpoëzie.

Gebarenpoëzie is een kunstvorm in gebarentaal, zoals poëzie een kunstvorm in de geschreven taal is. Gebarenpoëzie maakt gebruik van de bouwstenen van de gebarentaal: de vorm, beweging, plaats en palmrichting van de hand, gezichtsexpressie en lichaamshouding.

De voorstellingen vinden plaats op woensdagavond 14 maart, 11 april en 16 mei 1990 in Theater Branoul in Den Haag. Tijdens iedere voorstelling werken een horende dichter en twee dove dichters samen.

Begin februari ontvangt Ernst van Altena een videoband van de dove dichters, waarop drie gedichten te zien zijn in Nederlandse Gebarentaal die vertaald moeten worden in poetische schrijftaal.

Twee dove dichters ontvangen van Ernst van Altena drie gedichten in het Nederlands en vertalen deze in Nederlandse Gebarentaal.

Op de avond van de voorstelling laten de dove dichters eerst de gedichten zien die zij aan Ernst van Altena hebben gegeven, waarna deze de vertaling declameert die hij heeft geschreven. Vervolgens brengthij de gedichten, die hij gegeven heeft aan de dove dichters, waarna deze de gedichten in Nederlandse Gebarentaal declameren.

Na afloop wordt het publiek in de gelegenheid gesteld opmerkingen te maken en vragen te stellen.

Tijdens de tweede avond vond een soortgelijke ontmoeting plaats tussen spelers van het Handtheater en de dichteres Neeltje Maria Min en op de derde avond werkten het Handtheater en Simon Vinkenoog samen.

Op iedere avond gaf Tony Bloem een lezing over Nederlandse Gebarentaal en gebarenpoëzie. Een tolk verzorgde de communicatie tussen spelers en publiek.

De cyclus had een experimenteel karakter. Na afloop werd bekeken of en zo ja, hoe deze cyclus op andere plaatsen in Nederland kon worden herhaald. Op zondagmiddag 21, dinsdagavond 23 en woensdagavond 24 april 1991 verzorgden Handtheater en Ernst van Altena een poëziecyclus in theater De Balie in Amsterdam.

Medewerkers

gedichten in de Nederlandse Gebarentaal Marja Bönker Jean Couprie, John van Gelder, Wim Emmerik en Gert-Jan de Kleer gedichten in het Nederlands Ernst van Altena, Neeltje Maria Min en Simon Vinkenoog lezing over Nederlandse Gebarentaal Tony Bloem, Mieke Julien productie Stichting Vi-taal en Stichting Handtheater vormgeving Hilde Salverda fotografie Mieke Julien

Multimedia

Poëzie in spreek- en gebarentaal - video opname - in De Balie in Amsterdam

Op woensdagavond 24 april 1991 verzorgden Handtheater en Ernst van Altena een poëziecyclus in theater De Balie in Amsterdam. Tony Bloem gaf een lezing over Nederlandse Gebarentaal en gebarenpoëzie.Poëzie in spreek- en gebarentaal - fotoalbum voorstelling in De BaliePoëzie in spreek- en gebarentaal - fotoalbum 1Poëzie in spreek- en gebarentaal - fotoalbum repetitie in Pakhuis De ZwijgerDownloads